Werken met kinderen
Als beeldend kunstenaar in het onderwijs geef ik verschillende workshops op het gebied van nieuwe media, zoals films maken, en werken met lichtbakken. Hierbij staat voornamelijk centraal dat de creativiteit van kinderen sterk moet worden geprikkeld. Afgelopen periode heb ik workshops gegeven op de Slootermeerschool, OBS de Punt, de Vlaamse Reus en de Mijlpaal aan kinderen uit de kleuterklas en groep 3/4. De komende periode ga ik uitbreiden naar OBS OMS en de Kraemerschool.

Binnen het onderwijs wordt nog steeds te weinig gedaan met de integratie van de creatieve vakken. Dit is echt iets dat ik nog heel erg mis. Het wordt nog steeds gezien als iets dat op zichzelf staat. Ook wordt er heel erg gewerkt vanuit bestaande modellen en opdrachten. Ik vind dat je als leerkracht de verantwoordelijkheid hebt om kinderen te stimuleren hun creativiteit ook bij andere vakken in te zetten, zoals bij taal en rekenen. Juist om deze vakken bijvoorbeeld aantrekkelijker te maken voor kinderen. Ik zie nu nog steeds dat veel kinderen met tegenzin de taal- of rekeninstructie uitzitten. Met weerzin gaan ze hier mee aan de slag. Terwijl je ze op zo veel verschillende manieren hiermee aan het werk zou kunnen zetten.

Wanneer je dan echt de vakken beeldende vorming gaat geven vind ik het ook heel belangrijk dat je de kinderen stimuleert om verschil te maken. Kinderen en mensen in het algemeen zijn allemaal verschillend en het is heel goed om dit ook te benadrukken en uit te spreken dat het heel leuk is om verschillend te zijn. Wanneer je de verschillen bespreekbaar maakt leren kinderen ook heel goed hun sociale vaardigheden te ontwikkelen. Hierdoor krijgen kinderen meer zelfvertrouwen en worden ze weerbaarder.
Je ziet vaak binnen het kunstvakonderwijs dat er van te voren wordt bepaald wat je met kinderen gaat maken. Hierdoor wordt de fantasie van kinderen veel te weinig geprikkeld. Na de les liggen er allemaal vrijwel identieke producten op tafel waarvan je weinig kunt vinden. Als je de opdracht minder vastlegt kun je veel meer creatieve processen doorlopen, maar goed hier loop je vaak al tegen allerlei problemen op, want in de praktijk werkt dit natuurlijk alleen wanneer je dit al van jongs af aan stimuleert.

Werk als beeldend kunstenaar
Het lichaam en waar het lichaam zich bevindt speelt in mijn boekjes, foto’s en video-installaties een belangrijke rol. Ik kijk naar de sporen die iemand achterlaat als hij bijvoorbeeld een boek leest. Ik benader het boek daarbij puur als object, los van de inhoud, en probeer een ervaring te creëren waarbij de toeschouwer op kan gaan in het werk. Ik onderzoek de sporen die mensen achterlaten.

Ook Tijd en ruimte spelen in mijn werk een grote rol, ze zouden de peilers kunnen zijn voor het denken over en ervaren van realiteit. Net zoals een boek je voor heel even in een andere wereld kan plaatsen. Ik onderzoek hoe het menselijk lichaam zich verhoudt ten opzichte van tijd en ruimte. Wanneer iemand een ruimte betreedt, hoeft dat helemaal niet te betekenen dat de ruimte er ook echt is, want je hersenen kunnen je soms vreselijk voor de gek houden. Daarom kan iets imaginairs worden ervaren als iets werkelijks en kan iets werkelijks ook worden ervaren als iets dat onwerkelijk lijkt. Boeken zijn hierbij een belangrijk medium, omdat je bij een boek ook helemaal op kan gaan in een nieuwe wereld, een andere werkelijkheid. Dus waar ik eerst alleen de eventuele aanwezigheid van de mens probeerde weer te geven betrek ik nu de toeschouwer steeds meer zelf bij het werk. Zodat ze wat ik zie ook kunnen ervaren. In mijn latere werk speelt de tegenstelling van werkelijk versus onwerkelijk nog steeds een grote rol, maar ook is er een belangrijk nieuw aspect bijgekomen, namelijk de toenemende mate van interactie van de toeschouwer met het werk.